MTV'de kasko değeri

 

12.01.2007

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

BİZE GÖRE

MTV'de kasko değeri

Veysi Seviğ - 12 Ocak 2007 Cuma - Dünya


Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 5'inci maddesi hükmü gereği olarak (1) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigorta değerlerinin yüzde 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca da 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 5'inci maddesindeki (1) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 01.01.2007 ve izleyen yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 5'inci maddesinin (1) sayılı tarifesinde yer alan söz konusu taşıtlar için 2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yıl ocak ayı itibariyle cinsi kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer alan kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmaktadır.

Bu uygulama mükelleflerin başvurusu üzerine yapılacaktır.

Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olması zorunlu değildir.

Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak yayımlanan 28 seri numaralı Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan "motorlu kara taşıtları kasko değer listesi"nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

Herhangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmıyacaktır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayımlanan "motorlu kara taşıtları kasko değer listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, "Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarına esas olan kasko sigortası değeri bildirim formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle başvuracaklardır.

Mükelleflerin başvurusu halinde "motorlu kara taşıtları kasko değer listesi"ndeki taşıt sigortası değerine göre yetkili sigorta acenteleri tarafından "Motorlu taşıtlar vergisi tutarına esas olan kasko sigortası değeri bildirim formu" düzenlenerek, taşıtın kasko sigortası değerinin belirlenmesi için başvuruda bulunan mükellefe verilecektir.

Motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği"nden alınarak "Motorlu taşıtlar vergisi tutarına esas olan kasko sigortası değeri bildirim formu" düzenlenecektir.

Yetkili sigorta acenteleri düzenledikleri "Motorlu taşıtlar vergisi tutarına esas olan kasko sigortası değeri bildirim formu"nun doğruluğundan mükellefler ile birlikte sorumludurlar.

Motorlu taşıtlar vergisinde kasko sigorta değerine göre yapılacak uygulamaya "kasko sigortası değeri bildirim formu" konuya ilişkin 28 seri numaralı genel tebliğ ekinde bulunmaktadır. (20.12.2006 gün ve 26382 sayılı Resmi Gazete)

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd. Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30

 

Veysi Seviğ

 

Okunma: 5507

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

MTV'de kasko değeri