Tasfiye memurlarının sorumluluğu nedir? Ben kimya mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum

 

02.07.2005

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

SORU-CEVAP

Vergi danışmanınız

Veysi Seviğ - 02 Temmuz 2005 Cumartesi - Dünya


SORU: Tasfiye memurlarının sorumluluğu nedir? Ben kimya mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum. Benim çalıştığım grupta bulunan bir şirket tasfiye olacak. Beni bu şirkete muhasebeden bir arkadaşla birlikte tasfiye memuru olarak görevlendirdiler. Ben henüz dört yıllık çalışma geçmişi olan bir kişiyim. Muhasebeci arkadaş bana tasfiye memurlarının sorumluluğu konusunda bazı bilgiler verdi. Ancak ben bu bilgilerden gerçekte yeterince sorumluluğumu anlayamadım.

YANIT: Ticaret şirketlerinin tasfiyesi nedeniyle atanan tasfiye memurları kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut bu vergilerle diğer ihtilaflı ve itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmadan ortaklara ödeme yapamazlar. Bir başka anlatımla kurumların tasfiyesi halinde tasfiyeye tabi tutulan şirketin tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergilerin ödenmesinden tasfiye memurları sorumludur.

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasa'nın 33'üncü maddesi uyarınca da "Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili tahsil dairesine yani vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler."

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, amme idaresinin her türlü alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Aksi takdirde tahakkuk etmiş ve edecek kamu alacaklarından tasfiye memurları ve tasfiyeyi yürütenler şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Diğer yandan tasfiyeye giren kurumlarda kanunu temsilci sıfatıyla tasfiye memurları, vergileme ile ilgili görevlerin yerine getirilmesinden, kasıt ve ihmalleri dikkate alınarak sorumlu tutulabilirler.

Tüzel kişiliği bulunan şirketlerin infisahı (dağılması) halinde şirket idarecilerinin idare ve temsil hakları (yetkileri) sona ermektedir. Şirketi idareye yetkili olanlar infisahtan sonra şirket namına herhangi bir işlem yapamazlar. Aksi takdirde, bu işlemlerden dolayı müteselsilen ve sınırsız olarak sorumlu tutulurlar (Türk Ticaret Kanunu Madde:193/1). İnfisah veya fesholunan şirket, tasfiye haline girer. Bundan sonra şirketin vergisel ödevleri de dahil bütün işlerinin idaresi ve dışa karşı temsili yetkili tasfiye memuruna intikal eder. Bu bağlamda şirketin memurları, şirket namına düzenlenen bütün belgeleri "Tasfiye Halinde Bulunan...Şirket Tasfiye Memurları" ibaresini ilave ederek imzalarlar. Tasfiye memurları ticaret siciline tescil ve ilan edilir (Hatipoğlu Muzaffer, Parlar, Ali "Ekonomik ve Ticari Suçlar, Turhan Kitapevi, Ankara 2OO5, Sf:262).

Tasfiye memurlarının seçim ve atanması, şirket nevine göre Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılır.

SORU: Sahibi bulunduğum ticarethaneye nakliyeci tarafından teslim edilen kapalı ambalaj içersindeki malın sipariş verdiğim mal olmadığını tespit ettikten sonra bu malı gönderene iade etmek üzere işyerimde tekrar ambalajladım. Bu sırada işyerimde yapılan aramada bu mal bulundu ve sorgulandım. Söz konusu mal bir jeneratör idi.

Şimdi ben ceza mahkemesinde suçlu pozisyonundayım. Böyle bir durumda kendimi nasıl bu işten kurtarabilirim?

YANIT: Konunun ayrıntılarına göre sizi yargı aşamasında savunabilecek bir "avukat"a başvurmanız gerekmektedir. Bize bildirdiğiniz özel durumunuzun ayrıntıları olayın aydınlanmasında önem arz edecektir.

Ayrıca konunun neden ceza mahkemesine intikal ettiği konusu da sorunuzda açık olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle köşemizde konuyu ayrıntıları ile irdeleyerek yanıtlama olanağımız bulunmamaktadır

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30

 

Veysi Seviğ

 

Okunma: 6593

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu nedir? Ben kimya mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum