Gerçek gider usulünü seçerseniz ödediğiniz kirayı düşebilirsiniz

 

07.03.2008

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

Gerçek gider usulünü seçerseniz ödediğiniz kirayı düşebilirsiniz

Ekrem Sarısu - 07 Mart 2008 Cuma - Posta

Soru: Posta gazetesinde vergilerle ilgili yazılarınızı okudum. Size sormak istediğim bir konu var. Eğer cevap yazabilirseniz çok memnun olurum. Benim İzmir'de 2 tane dairem var, ikisinde kiracı oturuyor çünkü ben başka bir şehirde yaşıyorum ve burada kendim kirada oturuyorum. Böyle bir durumda, toplam miktar nasıl hesaplanacak? Benim ödedim kira masrafı düşürülecek mi? Dairelerimden aldığım kira aylık 550 YTL ve 600YTL dur. Ödediğim aylık kira da 630 YTL. Ne kadar vergi ödeyeceğim? Sizden cevap bekliyorum.

Adrianna Irena Karataş

Cevap: Kiraya verdiğiniz iki dairenizden 2007 yılı içinde elde etmiş olduğunuz toplam 13.800 YTL kira geliriniz 2.300 YTL olan konut kira geliri istisnasından fazla olduğu için, gelirinizi en geç 25 Mart 2008 tarihine kadar beyan etmek zorundasınız. Beyanda gerçek gider usulünü seçerek, oturduğunuz daireye ödediğiniz kira bedelini kira gelirinizden düşebilirisiniz. Şu şekilde beyanda bulunacaksınız. 13.800 YTL den 2.300 İstisna düşeceksiniz. Kalan 11.500 YTL den de ödediğiniz bir yıllık kira tutarı olan 7.560 YTL yi düştükten sonra kalan 3.940 YTL üstünden %15 oranında hesaplanan 591 YTL yi Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte veya tamamını Mart ayı sonuna kadar ödeyebileceksiniz. Ayrıca gerçek gider usulünü seçtiğiniz için, ödediğiniz kira dışında varsa, kiradaki daireleriniz için ödediğiniz ; aydınlatma, ısıtma, su asansör giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, emlak vergisi,resim,harç,şerefiyelerle, belediyelere ödenen harcamalar katılma payları, amortismanlar, onarım giderleri, bakım ve idame giderleri, mahkeme ilamına dayanan zarar ziyan ve tazminatlar, daireleri istisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmemişse, iktisap bedelinin yüzde 5’inide ( 5 yıl süreyle) kira gelirinizden düşebilirsiniz. Örneğin, saydığımız giderleriniz toplamının 4.000 YTL olduğunu varsayarsak, ödediğiniz kira bedeli ile birlikte istisnadan sonra kalan kira tutarı olan 11.500 YTL den düşeceğiniz gerçek gider tutarı 11.560 YTL olacağından üstünden vergi hesaplanacak safi kira geliri kalmayacak, dolayıyla tek kuruş dahi vergi ödemeyeceksiniz.

Dört dairenizin kiraları için tek beyanname vereceksiniz

Soru: Posta gazetenizdeki yazı dizinizden kira gelirlerimi beyan etmem gerektiğini öğrendim. Sormak istediğim konu kira geliri beyanı ile ilgili olacak. Sorum Şu : Dört dairem var. Bunlardan aylık 250, 250, 250, 400 YTL kira alıyorum. Vergi dairesinde bunların beyannamelerini ayrı ayrı mı vereceğim? Beyanda bulunduğumda ödemem gereken vergi ne kadar olacak?

Mehmet Çoban

Cevap: Dört dairenizden aldığınız kiraları beyan ederken dört ayrı beyanname vermeyeceksiniz. Kira gelirleriniz için tek beyanname düzenleyeceksiniz. Beyanname üstünde toplam kira geliriniz olan 13.800 YTL kira gelirinizden, 2.300 YTL istisna düştükten sonra kalan 11.500 YTL den ya belgeye(fiş fuara) dayanan gerçek giderlerinizi ya da % 25 oranında götürü gider indireceksiniz(genellikle götürü gider tercih ediliyor) götürü gideri tercih ettiğinizi varsayarsak, 2.875 YTL götürü gider( 11.500 x % 25) düştükten sonra kalan 8.625 YTL üstünden Gelir Vergisi Kanununun 103 ncü maddedesin de yer alan vergi tarifedeki oranlarda hesaplanan 1.350 YTL yi( 7.500 YTL si % 15 oranında kalan 1.125 YTL si de % 20 oranında) Mart ve Temmuz 2008 aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeyeceksiniz.

Kirayı üçe bölüm beyan edeceksiniz her hissedara 85.5 YTL vergi çıkar

Soru: Kiraya verdiğimiz bir evimiz mevcut. Ancak, bu ev üç hissedara ait. 2007 yılının ocak ayı itibariyle kiraya verildi. Dokuzuncu ay da dahil olarak 750 YTL kira bedeli alındı. Ekim ayından itibaren ise, 810 YTL olan kiraya hissedar olmaktan kaynaklanan gelir vergi miktarını nasıl hesaplayabilirim? Posta gazetesinin dünkü baskısındaki yazınızda bahsettiğiniz vergi usullerinden hangisinin uygulanması gerekiyor? Yukarıda belirttiğim sorularıma cevap verebilirseniz çok sevinirim.

Beyza Pınar Sarıbaş

Cevap: 2007 yılı içinde daireden toplam 9.180 YTL kira geliri elde etmişsiniz. Önce daire hissedarlarının beyanname verip vermeyeceklerini tespit edelim. Üç hissedardan her birine isabet eden kira gelirinin tutarı 3.060 YTL’ dir. Bu tutar 2.300 YTL lik istisna tutarını aştığından, her hissedar beyanname vermek zorunda. Şimdide hissedarların ödeyeceği vergiyi hesap edelim. Vergilendirilecek safi kira gelirini bulmak için gayrisafi kira tutarından, gerçek giderinizi, ya da gerçek giderler yerine, kira tutarının % 25 ini götürü gider olarak indirme hakkınız var. Genellikle mükellefler, pratik olması belge aranmaması nedeniyle götürü gider usulünü seçiyor. Sizinde götürü usulü seçtiğinizi varsayarak, Her hissedar beyanname üstünde hissesine düşen 3.060 YTL kira gelinden önce 2.300 YTL istisna düşecek. Sonra kalan 760 YTL den(3.060 – 2.300 = 760), 190 YTL yi % 25 götürü gider olarak indirecek(760 x % 25 = 190) kalan 570 YTL üstünden de % 15 oranında hesaplanan 85.5 YTL gelir vergisini Mart ve Temmuz 2008 aylarında iki eşit taksitte veya tamamını Mart ayı içinde ödeyecektir.

Kira gelirinizi beyan etmek zorundasınız

Soru: Avcılarda aylık 400 TYL ye kiraya verdiğim bir evim var. Kendim annemin evinde oturuyorum. Annemle birlikte. Yani ev annemin. Kendim SSK emeklisiyim. Ayrıca babamdan 3 ayda bir 500 YTL yetim maaşı almaktayım. Bu şartlar altında kira gelir vergisi ödemek durumunda mıyım? Bu evi 1996 da aldım. Her sene düzenli olarak emlak vergisini ödüyorum. Acil cevap yazarsanız çok sevinirim.

Nalan Demirel

Cevap: 2007 yılında elde ettiğiniz 4.800 YTL, konut kira gelirlerine tanınan 2.300 YTL lik istisna haddini aştığı için kira gelirinizi beyan etmek zorundasınız. Beyanda Vergilendirilecek safi kira gelirini bulmak için gayrisafi kira tutarından, gerçek giderinizi, ya da gerçek giderler yerine, kira tutarının % 25 ini götürü gider olarak indirme hakkınız var. Genellikle mükellefler, pratik olması belge aranmaması nedeniyle götürü gider usulünü seçiyor. Sizinde götürü usulü seçtiğinizi varsayarak, Beyanname üstünde 4.800 YTL den önce 2.300 YTL istisna düştükten sonra kalan 2.500 YTL den, 625 YTL yi % 25 götürü gider(2.500 x % 25 = 625 ) olarak indirecek ve kalan 1.875 YTL den % 15 oranında( 7.500 YTL ye kadar vergi oranı % 15 olduğundan) hesaplanan 281.25 YTL gelir vergisini Mart ve Temmuz 2008 aylarında iki eşit taksitte ödeyeceksiniz.

SSK emeklisi olup babanızdan dolayı yetim aylığı almanız dikkatimizi çekti. Şayet babanız emekli sandığı mensubuysa yetim aylığı alabilirsiniz. Babanız SSK lı veya Bağ-Kurluysa yetim aylığı alamazsınız. Yanlış aylık alıyorsanız biran önce kestirseniz iyi olur. Yoksa SSK ve Bağ-Kur tespit ettiğinde, yersiz ödenen aylıkları kanuni faizi ve icra yoluyla geri ister.

SSK olan yetim aylığını kestirmek zorunda

Soru: Bağ-Kur'dan yetim aylığı almaktayım. Gecen yaz, SSK lı olarak mevsimlik bir işte 4 ay süre ile çalıştım. Bu süre içinde Bağ-Kur aylığımın kesilmesi için başvurdum. Aylığım kesildi ve sağlık karnem Bağ-Kur' a teslim edildi. Bu süre içinde kesilen aylığım anneme aktarıldı. 4 ay sonunda maaşımın tekrar bağlanması için başvurdum ve bağlandı. Bu yaz yine o işte çalışacağım ve Bağ-Kur maaşımın kesilmesi için başvurmadan SSK lı olarak çalışsam herhangi bir sorun olur mu? Kesilen aylığım toplu şekilde ödendiğine göre, aldığım maaş ve sağlık güvencemin kesilmesi ne kadar doğru? Sonuçta yeterli günüm olmadığı için sağlık yönünden SSK dan yararlanamıyorum. Sağlık güvencemde kesildiğinden mağdur durumda kalıyorum. Geçen yıl böyle yaptığında kesilen aylığımın aktarılması 3 ay, tekrar bana bağlanması da 3 ayı buldu. Bu dönem bizim açımızdan zor bir dönem oluyor ve Bağ-Kur daki memurlar oyuncak mı? Bir kestiriyorsun bir bağlatıyorsun diyorlar. Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum.

Gülayşe Şaban-İZMİR

Cevap: Bağ-Kur’da yetim aylığı alanlar, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaya başladığında aylıklarını kestirmeleri gerekir. Geçen yıl SSK lı olarak çalışırken aylığınızı kestirmekle doğrusunu yapmışsınız. Yoksa aylık almaya devam etmeniz halinde, Bağ-Kur çalıştığınızı tespit ettiğinde, ödediği yetim aylıklarını ve sağlık harcamalarını kanuni faiziyle birlikte geri alırdı. Bu senede SSK lı çalışmaya başladığınızda, aynı geçen yıl olduğu gibi aylığınızı kestirmeniz yasal zorunluluk. SSK lı olunca 90 gün rim ödemeniz halinde sağlık yardımlarından yararlanırsınız. Bağ-Kurdaki memurlara yasalara uymanın, oyuncaklık değil, zorunluluk olduğunu hatırlatın.

Yurt dışı ve askerlik borçlanmasıyla 48 yaşında emekli olabilirsiniz

Soru: 09.10.1963 doğumluyum. Sigorta başlangıç 05.01.1988’dir. 1984 yılında askerliğimi yaptım. 7400 gün prim ödemem var. 1980-1982 yılları arasında Almanya’da işçi olarak çalıştım. 1984 yılında kesin dönüş yaptım. Sigortadan parasını aldım. Askerliğimi ödersem ve Almanya’daki çalışmamdan dolayı emekliliğe faydası olur mu? Ne zaman emekli olabilirim?

Osman BÜYÜLÜ / İstanbul
Cevap: Askerliğinizi borçlanmanızda fayda var. Borçlanırsanız, sigorta başlangıç tarihiniz askerlik süreniz kadar(20 ay kabul edilmiştir) geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 49 yaşınızı dolduracağınız 09.10.2012 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Yurt dışı çalışma sürelerinizi günlüğü 3.5 ABD doları üstünden borçlanırsanız, 48 yaşınızı dolduracağınız 09.10.2011 tarihinde de emekli olmanız mümkün.

Yeni yasada isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur şartlarıyla devam edecek

Soru: Yeni sosyal güvenlik reformuyla ilgili bir sorum var. Annem 1974 yılı SSK girişli. Toplam 540 gün prim ödemesi var. Yeni SSK reformuna göre, isteğe bağlı sigortalı olabiliyor mu? Ya da ev hanımlarına ait sigortaya geçebiliyor mu? Sigorta primlerine devam edip emekli olmak istiyor. 1959 doğumlu. Yardımcı olursanız sevinirim.

Derya Usta

Cevap: Anneniz yeni sosyal güvenlik yasasına göre, isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilir. Ancak, yeni yasa kapsamındaki isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur şartlarıyla devam edecek. Annenizin Bağ-Kur şartlarıyla emekli olabilmesi için en az 15 tam yıl(5400 gün) prim ödemesi gerek. Oysa anneniz 08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan fazla süredir sigortalı olduğundan kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olmak için SSK da; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 şartlarına tabi bulunuyor. Anneniz prim ödemesini 3600 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. SSK da devam etmesi avantajınıza

Amcanız 57 yaşını dolduracağı 2011 de emekli olabilir

Soru: Amcam Haziran 1954 doğumlu. 1975 yılından 200 gün SSK sigortası çıkıyor. 1990 yılının ilk ayından 2006 'nın son ayına kadar, esnaf Bağ-Kur’u ödemiş ve 2006 yılının son günü sağlık nedeniyle işi ve Bağ-Kur’u terk etmiş. Bağ-Kura hiç borcu yok. Amcam kısmi yaşlılık aylığı ile, hangi tarihte emekli olabilir? Veya şu anda 54 yaşında çalışmıyor ne yapabilir?

Abdullah Dalgıç

Cevap: 01.10.1999 tarihi itibariyle Bağ-Kurda kısmi yaşlılık aylığı için aranan, 15 tam yıl prim ödeme ve 55 yaş şartlarını yerine getirmeye amcanız gibi, 8 tam yıldan fazla 10 tam yıldan az süre kalanlar, emekli olmak için, 15 tam yıl(5400 gün) prim ödemesi ve 57 yaşını doldurması gerekiyor. Prim ödemesi yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemese de, amcanız 57 yaşını dolduracağı Haziran 2011 ayında kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilir.

Son yedi yılda fazla prim ödenen kurum emekli eder

Soru: 28.05.1973 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 01.12.1988 olup, toplam 1606 gün ödenmiş pirimim var. 21.01.2003 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı oldum. 5 yıl 01 ay 13 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Ve ne zaman SSK’ ya dönüş yapmalıyım? İş sahibi olduğumdan sonraki yıllarda SSK ya geçsem, hakkım yanar mı? Ve geçtiğim de günüm dolmuş olsa SSK ya pirim ödemek zorunda kalır mıyım? Lütfen aydınlatır mısınız? Ve nasıl bir yol çizmem gerekir? Şuan için kapanış yapamam. Sözleşmeyle çalıştığım için kabul etmezler. İsim değişikliğini.

Ethem Yılmaz

Cevap: SSK da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Bağ-Kurda ise, emekli olmak için; 25 tam yıl(9000 gün) prim ödemeniz ve 57 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. SSK ya geçmeniz avantajınıza. Mevcut yasaysa göre SSK ya istediğiniz zaman geçebilirsiniz. Ancak; SSK dan emekli olmak için primi ödenmiş son yedi yıl içinde SSK ya Bağ-Kurdan fazla prim ödemeniz gerekiyor. Bu şartı yerine getirmeniz için son yedi yılda SSK ya en az 1260 gün prim ödemelisiniz. Yaklaşık 2 yıl daha Bağ-Kura prim ödedikten sonra, SSK ya geçip yaklaşık 1300 gün prim ödeyerek, prim ödeme şartını yerine getirmeniz halinde, 51 yaşınızı dolduracağınız, 28.05.2024 tarihinde SSK dan emekli olabilirsiniz.

Haziran 2008 de yürürlüğe konacağı açıklanan yeni sosyal Güvenlik Yasası’ da son yedi yılda fazla prim ödenen kurumdan emekli olunmasını benimsiyor. Değişiklik yapılmadan yasalaşırsa, yeni yasa yürürlüğe girdikten sonrada SSK ya geçseniz herhangi bir hak kaybınız olmaz.

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd. Şti - Türkiye' nin En Büyük Mevzuat Portalına Hoş Geldiniz.

 

Ekrem Sarısu

 

Okunma: 2407

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

Gerçek gider usulünü seçerseniz ödediğiniz kirayı düşebilirsiniz