Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında Bağ-Kur'lu emeklilerin destek primi

 

10.01.2007

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında Bağ-Kur'lu emeklilerin destek primi

İbrahim Işıklı - 10 Ocak 2007 Çarşamba - Dünya


Emekli olduktan sonra, çalışmasını devam ettirenlerden sosyal güvenlik destek primi alınmaktadır. Mevcut uygulamaya göre, 01.01.2000 yılından geçerli olmak üzere Bağ-Kur'dan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlananların Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerine devam etmeleri veya daha sonra yeniden işe başlamaları durumunda sosyal yardım zammı dahil olmak üzere her bir ay için (çalışmalarına son verdikleri ay dahil) yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Bağ-Kur dışındaki diğer sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, TC Emekli Sandığı ve banka-sigorta şirketi-oda ve borsa sandıklarından) emekli aylığı alan ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri veya daha sonra yeniden işe başlamaları durumunda, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil, Bağ-Kur Kanunu'na göre belirlenen 12'nci gelir basamağının yüzde 10'u oranında (01.01.2007'den itibaren 66.10 YTL) destek primi ödemektedirler.

Anayasa mahkemesi 5510 sayılı yasadaki hükmü iptal etti

Sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan ve yürürlüğü 1 Temmuz 2007'ye ertelenen 5510 sayılı yasayla Bağ-Kur, SSK, TC Emekli Sandığı ve banka-sigorta şirketi-oda ve borsa sandıklarından emekli aylığı alıp da, ticari ve serbest meslek faaliyeti, vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı devam edenlerin ödeyecekleri sosyal güvenlik destek primi uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştı. Emekli olduktan sonra mesleki faaliyete devam edenlerden en az asgari ücretin yüzde 33.5'i oranında sosyal güvenlik destek primi alınması öngörülüyordu.

Ancak, Anayasa Mahkemesi, Resmî Gazete'nin 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 (5. mükerrer) sayısında yayınlanan kararında, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan "sosyal güvenlik destek primi alınacağına" ilişkin hükmü serbest çalışanlar yönünden iptal etti.

Mevcut uygulama aynen devam edecek

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra birçok emekli Bağ-Kur'lu 1.1.2007'den itibaren sosyal güvenlik destek primi ödeyip ödemeyeceği konusunda tereddüde düştü. 5510 sayılı kanunun yürürlüğü 01.07.2007 tarihine ertelendiğinden bu tarihe kadar Bağ-Kur ve SSK mevzuatında yer alan uygulamalar aynen devam ettirilecektir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik destek primi uygulaması da 5510 sayılı yasa yürürlüğe girinceye kadar aynen devam ettirilecektir.

Buna göre; Bağ-Kur'dan emekli aylığı alanların maaşlarından yüzde 10'u oranında, Bağ-Kur dışındaki diğer sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, TC Emekli Sandığı ve banka sandıklarından) emekli aylığı alanlardan ise Bağ-Kur Kanunu'na göre belirlenen 12. basamağın yüzde 10'u oranında (01.01.2007'den itibaren 66.10 YTL) sosyal güvenlik destek primi ödenmesine devam edilecektir.

Bağ-Kur'dan emekli aylığı alanların maaşlarından otomatik olarak kesinti yapılmakla birlikte, Bağ-Kur dışındaki sosyal güvenlik kurumlarının emeklilerinin maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmıyor, bu durumdakilerin mutlaka SGDP primini Bağ-Kur banka hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd. Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30

 

İbrahim Işıklı

 

Okunma: 1251

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında Bağ-Kur'lu emeklilerin destek primi