4857 sayılı İş Kanunu'nda ulusal bayram ve genel tatil çalışması

 

31.08.2005

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

4857 sayılı İş Kanunu'nda ulusal bayram ve genel tatil çalışması

İbrahim Işıklı - e-mail: ibrahimis@hotmail.com - 31 Ağustos 2005 Çarşamba - Dünya

4857 sayılı iş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'la belirlenmiştir. Buna göre ulusal bayramlar ve genel tatiller aşağıdaki gibi olacaktır;

Ulusal bayramlar ve genel tatiller

Yılbaşı günü (1Gün)

Ulusal bayram

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü 13.00'da başlar) (1,5 gün)

Genel tatil günleri

Resmi bayramlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)

30 Ağustos Zafer Bayramı (1 gün)

-Dini bayramlar

Ramazan Bayramı (arife günü 13.00'da başlar) (3,5 gün)

Kurban Bayramı (arife günü 13.00'da başlar) (4,5 gün)

tatil kabul edilmektedir. 29 Ekim'de özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. Ancak, 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması gerekirken buna uymamanın müeyyidesi kanunda gösterilmemiştir. Yargıtay'da kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinden hareketle buna ilişkin davaları reddetmiştir.

4857 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. Uygulamada bazı işyerlerinde kanunun yanlış yorumlanmasından dolayı, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılması halinde ücretin yüzde 100 zamlı ödendiği görülmektedir. Oysa ki, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılması halinde, normal ücretinin dışında ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. Örneğin, 30.08.2005 tarihinde, 1 günlük 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olup, işçi çalışmaması halinde, 488,70.-YTL brüt asgari ücret alacaktır. Ancak, 30.08.2005 tarihinde çalışırsa 1 günlük yevmiye (16,29.-YTL) ile birlikte toplam 504,99.-YTL brüt ücret alacaktır.

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. (4857/49 Mad.) Bu şekilde hesaplanan ücret, ulusal bayram veya genel tatil günlerinde çalışan işçiye ödenecektir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, ulusal bayram ve genel tatil günleri cuma günü sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamının tatil olacağı hükme bağlanmıştır. İş Kanunu'na göre, işçinin yıllık izin hakkını kullanırken, yıllık izine rastlayan hafta tatili ve genel tatil günlerine ait ücreti de ayrıca ödenecektir. Normal ücret, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti genellikle ay sonunda ödendiği halde, izin ücreti, izin kullanmadan önce peşin olarak ödenecektir.

Genel tatilde yapılan çalışma, işgünlerinde ise, yapılan çalışmanın fazla mesai olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Ancak, hafta tatiline denk gelen genel tatil gününde çalışılması halinde yapılan bu çalışma hafta tatilinde çalışma olarak değerlendirilecek ve yüzde 50 zamlı olarak ödenecektir.

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30

 

İbrahim Işıklı

 

Okunma: 50698

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

4857 sayılı İş Kanunu'nda ulusal bayram ve genel tatil çalışması