Doğum borçlanması doğum sonrası çalışılmayan süreler için

 

26.09.2008

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

24.03.1976 doğumluyum. İlk defa 01.10.1990 tarihinde sigortalı olduğum. 01.10.1990 ile 30.04.2004 tarihleri arasında belirli işyerlerinde sigortalı olarak çalıştım. Çocuk yaptığımdan dolayı çalışmama ara vermek zorunda kaldım. Bu boşlukta sigortam devam etsin diye 01.04.2006 tarihinden başlayarak bugüne kadar isteğe bağlı SSK’lı olarak prim ödemelerimi yaptım. Fiilen sigortalı olarak 2434 gün, isteğe bağlı olarak ta 31.07.2008 itibari ile 840 gün olmak üzere toplam 3274 gün prim gün sayım var. Emeklilik için 52 yaş, 25 yıl, 5525 gün koşullarına tabiyim.

1- 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girecek sosyal güvenlik yasasına Bağ-Kur statüsüne geçeceğimizi duyduk, fakat ben SSK’dan emekli olmak istiyorum. İsteğe bağlı SSK ödemesine devam edebilir miyim, ödersem Bağ-Kur’lu mu olacağım? Bağ-Kur statüsüne geçmemek için benim Eylül ayı içinde isteğe bağlı SSK’dan çıkışımı vermem mi gerekiyor?

2- 19.12.1998 ve 26.07.2007 tarihlerinde 2 çocuk yaptım. Yeni yasaya göre 2x2=4 yıl prim borçlanabilir miyim? Borçlanabilirsem ve prim borcumu ödersem, kalan günlerimi de isteğe bağlı olarak ödersem, SSK statüsünden mi Bağ-Kur statüsünden mi emekli olurum? Borçlanmayı 01.10.2008 tarihten öncemi yoksa yürürlük tarihinden sonramı yapmam gerekiyor?

3- Verdiğim bilgilere göre nasıl bir yol çizmem gerekiyor? Eğer durum itibari ile her şey olumlu olursa ben hangi kurumdan ne zaman emekli olurum?
Dilek Aylu

Öncelikle emeklilik şartlarınız ile ilgili bilgiyi düzeltelim. SSK kayıtlarında sigorta başlangıcınız 01.07.1992 olarak gözüküyor. Buna göre devredilen SSK’dan emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 49 yaş ve 5600 prim günü koşullarına tabisiniz.

1- İsteğe bağlı prim ödeme süreleri, 1 Ekim 2008’den itibaren 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İsteğe bağlı SSK ödemesine devam etmeniz mümkün değil. Eylül ayı içinde isteğe bağlı sigortanızı sona erdirmeniz gerekmiyor. SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, 1 Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı olarak prim ödeyeceğiniz sürenin 1250 günü aşmaması gerekiyor. Aksi halde son yedi yılda daha çok 4/a (Bağ-Kur) kapsamında prim ödemiş olacağınızdan Bağ-Kur şartlarıyla en az 20 tam yıl (7200 gün) prim ödeyerek emekli olmak durumunda kalırsınız.

2- Her doğum için iki yıllık borçlanma söz konusu değil. Borçlanma, doğum sonrası çalışılmamış (prim ödenmemiş) süreler için mümkün. İlk doğum tarihinden çalışmaya başladığınız tarihe kadar olan süreyi borçlanabilirsiniz. SSK kayıtlarına göre ilk doğumdan sonra işten ayrılmamışsınız. Prim ödenmeyen süreler doğum iznine ilişkin olsa gerek. Bu süreyi borçlanabilirsiniz. İkinci doğum tarihinde isteğe bağlı sigortalılığınız devam ettiğinden prim ödenmemiş süre yok. Dolayısıyla ikinci doğum olayı ile ilgili olarak borçlanmanız söz konusu değil. Borçlanma 1 Ekim 2008’den sonra yapılabilecek.

3- Prim ödeme gün sayınızı 5600 güne tamamlamak koşuluyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 24.03.2025 tarihinde devredilen SSK’dan emekli olmaya hak kazanıyorsunuz. Eksik prim gününüzün en fazla 1250 gününü isteğe bağlı sigortalı olarak, gerisini 4/a (SSK) kapsamında çalışarak tamamlamalısınız.

Sigorta başlangıcınız borçlandığınız süreye göre belirlenir

28.02.1958 doğumluyum. Almanya’da 22.3.1976 ile 06.01.1984 tarihleri arasında çalıştım. 3164 gün yurtdışı borçlanması yaptım. Gelen 11.074 dolar borçlanma tutarını ödeyemedim. Türkiye’de evlendim ve 11.5.1984 tarihinde doğum yaptım. Türkiye’de hiç sigorta girişim yok. 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması yaparsam sigorta başlangıcım 5.11.1984’e gelir mi?

Yasa, 23.05.1984 sonrası sigorta başlangıcıyla kadın için 20 yıl, 41 yas, 5000 gün ile tam emeklilik der. Ben yurtdışı ve doğum borçlanmasını yapsam 3164+720=3884 gün yapıyor. 1116 gün isteğe bağlı (4/b) 3 yıl ödesem, 5000 günle emekli olabilir miyim?
Gül Öngör

Doğum borçlanması 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadınlara verilen bir hak olup, borçlanma için SSK sigortalısı olarak tescil edilmiş olmak gerekiyor. SSK sigortalısı olmadan doğum borçlanması yapamazsınız. Dolayısıyla doğum borçlanması için önce 4/a (SSK) kapsamında sigortalılığınızın tescil edilmesi gerekiyor.

İlk defa sigortalı olunan tarihten önce gerçekleşen doğum olayına bağlı borçlanma, sigorta başlangıcını borçlanılan gün sayısı kadar geri götürür. Doğum borçlanması ile sigortalılık sürenizin başlangıç tarihi, doğum yaptığınız tarihe gitmez.

Türkiye’de sigortalılığınız bulunmadığından, sigortalılığınızın başlangıç tarihi, yurtdışı borçlanma primini ödediğiniz tarihten borçlandığınız gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Yurtdışı borçlanma tutarını Ekim ayında ödediğinizi varsaydığımızda, sigortalılık sürenizin başlangıcı 3164 gün, doğum borçlanması yaptığınızda ayrıca 720 gün daha geri giderek Ocak 1998 olur. Buna göre de emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 54 yaş ve 5975 prim günü koşullarına tabi olursunuz.

Borçlanacağınız süreler prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir, ancak 5975 güne tamamlamanız gerekir. Eksik gününüzün 1250 gününü isteğe bağlı sigortalı olarak ödeyebilirsiniz. Ancak SSK’dan emekli olabilmeniz için geri kalan gün sayısını 4/a (SSK) kapsamında çalışarak tamamlamalısınız. Prim gününüzü ve sigortalılık sürenizi 20 tam yıla tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.

1 Ekimden sonra da babanızın sağlık sigortasından yararlanırsınız

1979 doğumlu bekâr bayanım. Bugüne kadar SSK’lı olan babamın sağlık karnesinden yaralandım. Ekimde yürürlüğe girecek sosyal güvenlik kanununda “18 yaşından büyük kız çocukları ailesinin sigortasından yararlanamayacak” deniyor. Bu benim içinde geçerlimi?
Su perisi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 12. maddesine göre, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2008 tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacak ve ana veya babası üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Ancak durumlarında çalışmaya başlama veya evlenme gibi değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları yeni Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecek.

Siz de öğrenim çağını aşmış olmakla birlikte herhangi bir işte çalışmadığınız ve bekâr olduğunuz için, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre babanızın bakmakla yükümlü olduğu kız çocuğusunuz.

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadığınız veya evlenmediğiniz sürece, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren de babanız üzerinden sağlık hizmeti alabileceksiniz.

İtibari hizmet süreniz 2,5 yıl erken emekli olmanızı sağlar

Sık sık çıkan kanunlar bizlerinde kafası çok karışmakta. 08.08.1966 doğumluyum. İlk defa 15.07.1985 tarihinde sigortalı işe girdim.1986 yılında askere gittim ve askerliğimi 1999 yılında borçlanarak ödedim.
02.11.1998 tarihinden beri itibari hizmet (2098) kapsamında çalışmaktayım. 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle bu yasa kalkıyor. Benim emeklilik tarihim ne olur?
İsa Üresin

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların, Kanunun Ek 5. maddesinde sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine, bu sürelerin her tam yılı için 90 gün itibari hizmet süresi veriliyor. Sigortalılık süresine ilave edilen gün sayıları ayrıca, beş yıldan çok olmamak üzere Kanunda belirtilen yaş hadlerinden indiriliyor (506 s. Kanun ek md. 39).

İtibari hizmet süresi alabilmek için, itibari hizmet süresi kapsamındaki işlerde en az 10 yıl çalışılmış (3600 gün prim ödenmiş) olması gerekmekle birlikte, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesine göre, 506 sayılı SSK’nın ek 5. maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp da 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde sayılmayan işlerde 1 Ekim 2008 tarihinden önce geçen çalışma süreleri, 506 sayılı SSK hükümlerine göre değerlendirilecek ve bu sürelerin 506 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmayacak.

Bu bağlamda, 02.11.1998 tarihinde başlayan itibari hizmet süresi kapsamındaki çalışmanız için 01.10.2008 tarihine kadar geçen her tam yıl için 90 gün itibari hizmet süresi hesaplanarak sigortalılık sürenize eklenecek. Sigortalılık süresine ilave edilen gün sayıları ayrıca, beş yıldan çok olmamak üzere Kanunda belirtilen yaş hadlerinden indirilecek.

15.07.1985 sigorta başlangıcıyla SSK’dan emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 49 yaş ve 5300 prim günü koşullarına tabisiniz. İtibari hizmet süreniz 2 yıl 5 ay 22 gün olup, bu süre 49 yaşınızdan indirilecek. Buna göre en az 5300 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 16.02.2013 tarihinde yaş şartını da yerine getirerek emekliliğe hak kazanıyorsunuz.

Kısmi doğum borçlanması mümkün

Eşim şu anda isteğe bağlı sigortalı (SSK) ve halen primi düzenli ödeniyor. Toplam prim ödemesi 3748 gün olup, emekli olması için 5300 gün gerekiyor. Eşim doğum borçlanmasından yararlanabilir mi?

30.04.1988’de kızım doğdu. Bu tarihte eşim çalışmıyordu. Eşimin ilk işe girişi 25.12.1988 (beş günlük sigorta primi yattı). Burada 8 aylık mı borçlanma yapacağız?

12.04.1993’de oğlum doğdu. 01.04.1994’de eşim isteğe bağlı sigortalı oldu. Burada da bir yıl mı borçlanma yapabileceğiz?

Kanun kısmi borçlanmaya meydan veriyor mu? Çünkü ilk doğumdan sekiz ay sonra beş günlük bir çalışması var. Kızım ile oğlumun doğumları ile çalışma ve isteğe bağlı sigortalılığa başlama arasında iki yıllık çalışmama boşluğu yok. Toplam kaç gün borçlanma yapabileceğiz? İlk işe girişi geriye gidecek mi?
Abdullah Bayın

Doğum borçlanması ile ilgili uygulamanın usul ve esasları henüz belirlenmedi. Yasa hükmüne göre, borçlanma için sigortalılığın tescil edilmiş olması yeterli olup, borçlanma talep tarihi itibariyle sigortalı olma şartı aranmayacak olmakla birlikte, borçlanma hakkı 4/a (SSK) kapsamında çalışan kadınlara veriliyor. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008’den itibaren 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılacaklarından, borçlanma başvurusunda bulunurken isteğe bağlı sigortalılığın sona erdirilmesi gerekebilir.

Kızınızın doğumu ile ilgili olarak, doğumu tarihinden çalışmaya başladığı tarih arasındaki sekiz aylık süre borçlanılabilecek ve sigorta başlangıcı sekiz ay geri gelecek. Beş günlük çalışma sonrasındaki iki yıldan arta kalan sürenin de borçlanılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu konuda Tebliği beklemek gerekiyor.

Oğlunuzun doğumu ile ilgili olarak ise doğum tarihi ile isteğe bağlı sigortalılığın başladığı tarih arasındaki sürenin borçlanılması söz konusu olabilecek.

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd. Şti - Türkiye' nin En Büyük Mevzuat Portalına Hoş Geldiniz.

 

Sezgin Özcan

 

Okunma: 7679

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

Doğum borçlanması doğum sonrası çalışılmayan süreler için